ruenkk

Встреча на тему «Государственная политика Казахстана в сфере религий и опасность ДРТ»

Опубликовано: 27.09.2022

Дін мәселелерінде зайырлылық сауаттылықты арттыру, көрсетілген салада қолданыстағы заңнаманы түсіндіру мақсатында; 23.09. 2022 жылы колледж білім алушылары "Қазақстанның дін саласындағы мемлекеттік саясаты және ДРК қауіптілігі"тақырыбындағы кездесуге қатысты. Іс-шараны ақпараттық-түсіндіру тобының мүшесі С. Ж. Ақтаева өткізді.

В целях повышения светской грамотности в вопросах религии, разъяснения действующего законодательства в указанной сфере, 23.09. 2022 года обучающиеся колледжа приняли участие во встрече на тему «Государственная политика Казахстана в сфере религий и опасность ДРТ». Мероприятие провела член информационно-разъяснительной группы Актаева С.Ж. Охват обучающихся составил 25 человек.

Информационная планерка на тему о вреде огня с демонстрацией видео-материалов

Опубликовано: 26.09.2022

23.09.2022 ж.1-4 курс білім алушылары арасында бейне-материалдарды көрсете отырып, өрттің зияны туралы ақпараттық планерка өтті.

23.09.2022 г. среди обучающихся 1-4 курсов прошла информационная планерка на тему о вреде огня с демонстрацией видео-материалов.

Классные часы по профилактике алкоголизма, табококурения и наркомании

Опубликовано: 26.09.2022

26.09.2022 колледжде 1-4 курс білім алушылары арасында маскүнемдіктің, темекі шегудің және нашақорлықтың алдын алу бойынша сынып сағаттары өтті.

26.09.2022 в колледже среди обучающихся 1-4 курсов прошли классные часы по профилактике алкоголизма, табококурения и наркомании

«Как помочь ребенку справиться с неудачами?»

Опубликовано: 26.09.2022

Сынып жетекшілері мен шеберлері п. о., сондай-ақ колледждің психологиялық қызметінің қызметкерлері 2022-2023 оқу жылының басында ата-аналарға "балаға сәтсіздіктерді жеңуге қалай көмектесуге болады?»

Классные руководители и мастера п.о, а также сотрудники Психологической службой колледжа в начале 2022-2023 учебного года раздали родителям Памятки «Как помочь ребенку справиться с неудачами?»

День открытых дверей «Архив және болашақ ұрпақ»

Опубликовано: 26.09.2022

21.09.2022 2 курс білім алушылары "Архив және болашақ ұрпақ"ашық есік күніне қатысты. Архивист Е.Бостынец "аймақтағы білім беруді дамыту. Ұсынылған мұрағаттық құжаттар 1921-1986 жылдардағы кеңестік кезеңді қамтиды. Сондай-ақ тыңдаушыларға сауатсыздықты жою, қазақ жазуының орыс графикасы негізінде жаңа әліпбиге көшуі, оқушылар мен мұғалімдерді ауыл шаруашылығы жұмыстарына жұмылдыру, жалпыға бірдей міндетті жеті жылдық оқытуға көшу және т. б. туралы баяндайтын Жетіқара және Денисов аудандарының қорларынан Құжаттар көрсетілді.

Оқушылармен 25 адам қамтылды.

21.09.2022 обучающиеся 2 курса приняли участие в мероприятии День открытых дверей «Архив және болашақ ұрпақ». Архивистом Е.Бостынец проведен обзор тематической фотодокументальной экспозиции «Развитие образования в регионе. Представленные архивные документы охватывают советский период за 1921-1986 годы. Слушателям также были продемонстрированы документы из фондов Джетыгаринского и Денисовского района, освещающие ликвидацию неграмотности, переход казахской письменности на новый алфавит на основе русской графики, мобилизации учащихся и учителей на сельскохозяйственные работы, переход к всеобщему обязательному семилетнему обучению и т.д.

Охват обучающихся составил 25 человек.

Подкатегории

Житикаринский Политехнический Колледж

110700, г.Житикара, 6 микрорайон, дом 54.

Приемная директора(факс): +7 (71435) 2 32 76

Приемная комиссия: +7 (71435) 2 57 70

Учебная часть: +7 (71435) 2 32 79

e-mail: zhitcollege@mail.kz

 

Единый call-центр «111» - звонок бесплатный, круглосуточный телефон доверия в Республике Казахстан. Вам беспрепятственно окажут квалифицированную психологическую помощь.

8 (7172) 742528 - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

88000808833 – отдел социальной защиты детства при управлении образования акимата Костанайской области.

8 (7142) 226532 - Кризисный центр по оказанию психологической помощи, круглосуточная психологическая помощь обеспечивает конфиденциальность и бесплатность.

Короткий номер «150» – круглосуточная, анонимная квалифицированная помощь по Костанайской области, звонок бесплатный.