ruenkk

Информация о библиотечном фонде в рамках проект-концепция «Читающий колледж»

Опубликовано: 09.09.2022

"Оқу колледжі" жоба-тұжырымдамасы аясында кітапхана қоры туралы ақпарат

Колледждің кітапхана қоры негізінен оқу әдебиетінен тұрады, ал көркем шығармалар аз ғана. Білім алушыларға көркем әдебиетке қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін арнайы жоба-"оқу колледжі"тұжырымдамасы әзірленді. Осы жоба аясында кітапханаға биылғы оқу жылының өзінде қазақ тілінде де, орыс тілінде де қазақстандық классиктердің көркем кітаптары келіп түсті. Кітаптар "оқуға тұрарлық кітаптар"интерактивті көрмесінде лайықты орын алды. Бұл көрмедегі әдебиеттерді дәстүрлі форматта оқуға болады немесе штрих-кодты Интернетте оқып шығуға болады.

Информация о библиотечном фонде в рамках проект-концепция «Читающий колледж»

Библиотечный фонд колледжа состоит, в основном, из учебной литературы, а художественные произведения составляют только небольшое количество. Чтобы обеспечить обучающимся доступ к художественной литературе, разработан специальный проект-концепция «Читающий колледж». В рамках этого проекта в библиотеку уже в этом учебном году поступили художественные книги казахстанских классиков, как на казахском языке, так и на русском.

Книги заняли достойное место на интерактивной выставке «Книги, которые стоит прочитать». Литературу с этой выставки можно почитать в традиционном формате, а можно отсканировав штрихкод почитать в интернете.

Выставка-портрет «Великое наследие Мухтара»

Опубликовано: 09.09.2022

Көрнекті қазақ жазушысы, ғалым-академик, филология ғылымдарының докторы, профессор және қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай колледж кітапханасында "Мұхтар ұлы мұрасы" атты портрет-көрмесі ұйымдастырылды, онда ұлттық прозада, драматургияда, театр мен театрда жарқын із қалдырған көрнекті жазушының көп қырлы қызметін қамтитын әдебиет ұсынылды. кино.

К 125-летию со дня рождения выдающегося казахского писателя, ученого-академика, доктора филологических наук, профессора и общественного деятеля Мухтара Ауэзова в библиотеке колледжа организована выставка-портрет «Великое наследие Мухтара», на которой представлена литература, охватывающая многогранную деятельность выдающегося писателя, оставившего яркий след и национальной прозе, драматургии, театре и кино.

Отклик на Послание Президента РК Токаева К.Ж.К от Кульжанова Нурсулатана Темирбековича, преподавателя истории КГКП «Житикаринский политехнический колледж»

Опубликовано: 09.09.2022

Жауап

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Ж.К.Тоқаевтың Жолдауына

Құлжанов Нұрсұлтан Темірбекұлынан, «Жітіқара политехникалық колледжі» КМҚК тарих пәнінің оқытушысы

      

       2022 жылғы 1 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қ.Қ.Тоқаев Қазақстан халқына тарихи, мәні бойынша Жолдауын арнады. Жолдауда айтылған бастамалар ел дамуының жаңа кезеңін белгіледі. Жарияланған «Жаңа Қазақстан» құрылысының стратегиясы ел тәуелсіздігінің бүкіл кезеңінде дәйекті түрде жүзеге асырылған мемлекетті демократиялық жаңғыртуға қуатты серпін береді.

       Елдің әртүрлі салаларындағы жаңа реформалар демократияландыруды қайтымсыз етуге арналған. Мемлекет басшысының биылғы Жолдауы күрделі ішкі үдерістер мен өткір халықаралық жағдай аясында өтті. «Геосаяси дауыл» Қазақстан халқына тәуелсіздігімізді қандай бағамен алғанымызды еске салғандай.

     Естеріңізге сала кетейік, Республика Президенті Қазақстан Республикасындағы әйелдердің зейнеткерлік жасын төмендету, экономика, білім беру, құқық қорғау, әлеуметтік төлемдер саласында бірқатар реформаларды қабылдаған болатын.

     Біз бірге қуатты мемлекет құрудамыз. Егемендік бос ұран мен үлкен сөз емес. Ең бастысы – бейбіт өмір, қоғамдық келісім, халықтың әл-ауқатын арттыру, жастардың ертеңгі күнге деген сенімі – Тәуелсіздіктің жемісін әрбір азаматтың сезінуі біз үшін маңызды.

Отклик

на Послание Президента РК Токаева К.Ж.К

от Кульжанова Нурсулатана Темирбековича, преподавателя истории КГКП «Житикаринский политехнический колледж»

1 сентября 2022 года Глава государства К.К.Токаев обратился с историческим, по своей сути, Посланием к народу Казахстана.
Инициативы, озвученные в Послании, обозначили новый этап развития страны. Заявленная стратегия построения «Нового Казахстана» задает мощный импульс демократической модернизации государства, последовательно осуществлявшейся в течение всего периода независимости страны. 

Новые реформы в различных отраслях страны призваны придать демократизации необратимый характер. Нынешнее Послание Главы государства состоялось на фоне сложных внутригосударственных процессов и острой международной обстановки. «Геополитический шторм» словно напоминает нам, казахстанцам, о том, какой ценой нам досталась независимость.

Напомним о том, что Президент республики принял ряд реформ в экономике, образовании, судисполнении, социальных льгот, понижение пенсионного возраста у женщин РК.

Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не пустые лозунги и громкие слова. Для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем.

#посланиеГГ #CCS

#жолдау

Отклик на Послание Президента Акниязова Айша Бахитжановна, преподаватель истории КГКП «Житикаринский политехнический колледж»

Опубликовано: 09.09.2022

Елбасының Жолдауына жауап

Акниязова Айша Бахитжанқызы, «Жітіқара политехникалық колледжі» КМҚК тарих пәнінің оқытушысы

     Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт К.Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауын зор ықыласпен тыңдадым.

     Елбасы бүгінгі қоғам өмірінің ең маңызды және ең азапты тұстарына тоқталды, сондықтан қазақ халқының құрамдас бөлігі ретінде ағартушылар мен ғалымдар жаңа жолдауға үн қоса алмайды.

     Жаңа бағдарламалық құжат үкіметтің елдегі жағдайды түсінетінін, оған үн қосып, соңғы уақытта қалыптасқан әлеуметтік шиеленісті жеңілдетуге ұмтылатынын көрсетеді.

     Республика үкіметінде наразылық көңіл-күйінің өсуіне әкелетін ең өзекті әлеуметтік мәселелерді шешу қажеттілігін түсіну маңызды. Мемлекеттің қатысуынсыз біздің республикамызда табысы төмен және орташа азаматтарды – мемлекеттік қызметшілерді, жас мамандарды және т.б. жеңілдікті тұрғын үймен қамтамасыз етудің өткір мәселелерін шешу мүмкін емес. Соның нәтижесінде халықтың алдында өткір әлеуметтік мәселелер шешілген жағдайда мемлекеттің беделі айтарлықтай артады деп ойлаймын, соның бірі баспана мәселесі.

       Сондай-ақ ол ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін көтерілетінін, базалық зейнетақы мөлшерлемесі 27 пайызға көтерілетінін, әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жас болатынын хабарлады.

       Қ.Қ. Тоқаев саяси реформа күшті Президент – ықпалды Парламент және есеп беретін Үкімет принципі бойынша жүзеге асырылатынын атап өтті.

       Биыл күзде президент сайлауы, ал барлық деңгейдегі депутаттар сайлауы 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында жарияланатыны мен үшін жаңалық болды. 2023 жылдың ортасына қарай биліктің барлық тармақтары қайта құрылымдалады. Бұл шаралардың барлығы әділетті Қазақстанды құруға септігін тигізеді.

       Мен Республика азаматы ретінде Елбасының халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған Жолдауын толық қолдаймын және алға қойылған міндеттерді жүзеге асыруға шамам жеткенше үлесімді қосамын.

Отклик на Послание Президента

Акниязова Айша Бахитжановна, преподаватель истории КГКП «Житикаринский политехнический колледж»

С большим вниманием прослушала выступление Президента РК К.К. Токаева с Посланием к народу Казахстана.

Президент сделал акцент на самых важных и наиболее болевых сторонах жизни нашего сегодняшнего общества, и поэтому работники образования и науки, как неотъемлемая часть казахстанского народа, не могут не откликнуться на новое послание.

Новый программный документ показывает, что правительство понимает ситуацию в стране, реагирует на нее и стремится смягчить сложившееся в последнее время социальное напряжение.

Важно, что в правительстве республики есть понимание необходимости решения самых злободневных социальных проблем, ведущих к росту протестных настроений. Невозможно без участия государства решить острые в нашей республике вопросы обеспечения льготным жильем граждан с низкими и средними доходами – госслужащих, молодых специалистов и т.д. В результате, думается, в глазах народа существенно возрастет авторитет государства в случае решения острых социальных проблем, одной из которых является жилищный вопрос.

Также он объявил, что минимальная заработная плата будет повышена до 70 тыс. тенге, базовые ставки пенсии возрастут на 27 %, пенсионный возраст женщин будет составлять 61 год.

К.К. Токаев отметил, что политическая реформа будет реализована по принципу - сильный Президент – влиятельный Парламент и подотчетное Правительство.

Для меня было новостью, что осенью нынешнего года будут объявлены выборы Президента, в первом полугодии 2023 года – выборы депутатов всех уровней. К середине 2023 года будет проведена перестройка всех ветвей власти. Все эти меры будут способствовать строительству справедливого Казахстана.

Я, как гражданка Республики, полностью поддерживаю Послание Президента, направленное на улучшение качества жизни народа и в  меру своих возможностей буду способствовать реализации поставленных задач.

#посланиеГГ #CCS

#жолдау

Заседание Попечительского Совета

Опубликовано: 08.09.2022

08.09.2022 Қамқоршылық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Іс-шараның күн тәртібінде келесі мәселелер қаралды:

1. "Жітіқара политехникалық колледжі" КМҚК директоры лауазымына орналасуға үміткердің кандидатурасын келісу

2. Үміткердің ұйымды дамытудың перспективалық жоспарының жобасын ұсынуы

3. Қамқоршылық кеңес қызметінің үлгілік қағидаларымен танысу.

 

08.09.2022 состоялось очередное заседание Попечительского Совета. На повестке мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:

  1. Согласование кандидатуры претендента на занятие должности директора КГКП «Житикаринский политехнический колледж»
  2. Предоставление претендентом проекта перспективного плана развития организации
  3. Ознакомление с Типовыми правилами деятельности Попечительского совета

Подкатегории

Житикаринский Политехнический Колледж

110700, г.Житикара, 6 микрорайон, дом 54.

Приемная директора(факс): +7 (71435) 2 32 76

Приемная комиссия: +7 (71435) 2 57 70

Учебная часть: +7 (71435) 2 32 79

e-mail: zhitcollege@mail.kz

 

Единый call-центр «111» - звонок бесплатный, круглосуточный телефон доверия в Республике Казахстан. Вам беспрепятственно окажут квалифицированную психологическую помощь.

8 (7172) 742528 - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

88000808833 – отдел социальной защиты детства при управлении образования акимата Костанайской области.

8 (7142) 226532 - Кризисный центр по оказанию психологической помощи, круглосуточная психологическая помощь обеспечивает конфиденциальность и бесплатность.

Короткий номер «150» – круглосуточная, анонимная квалифицированная помощь по Костанайской области, звонок бесплатный.